Благодійний фонд

Бобриця > Благодійний фонд

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Бобрицький сільський благодійний фонд «Розвиток та благоустрій» є місцевою благодійною недержавною організацією створеною згідно законодавства України. Благодійна діяльність Бобрицького сільського благодійного фонду «Розвиток та благоустрій», здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Фонд діє у відповідності до Конституції України, Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації». Діяльність Фонду поширюється на територію Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Головною метою діяльності Фонду є: надання допомоги по створенню та відновленню об’єктів інфраструктури села: доріг, освітлення, комунікацій, елементів благоустрою.

Програма діяльності Фонду на 2014-15 рр. знаходиться ТУТ.

Вищим керівним органом Фонду є загальні збори членів. Вони скликаються не рідше одного разу на два роки. У разі необхідності, за рішенням Голови Правління або більшості членів Правління, можуть бути скликані позачергові загальні збори. Загальні збори Фонду правомірні, якщо на них присутні не менш як 50% членів Фонду.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ФОНДУ:

 • затверджують Статут, вносять зміни і доповнення до нього;
 • визначають головні напрямки діяльності Фонду та затверджують благодійну програму Фонду;
 • заслуховують і затверджують звіти Правління та Наглядової Ради;
 • відкритим голосуванням обирають Правління Фонду у складі не менш як 3 осіб, його голову, наглядову раду у складі трьох осіб;
 • змінюють склад вже обраного Правління, як шляхом обрання нових членів, так і шляхом виведення зі складу Правління раніше обраних членів;
 • заслуховують звіти Наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної Фонду;
 • приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію Фонду.

Всі рішення загальних зборів, як правило, приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів (або їх представників).

В період між загальними зборами діяльністю Фонду керує Правління. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу у чотири місяця. Засідання Правління вважаються правомірними при наявності двох третин членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ:

 • визначає шляхи реалізації рішень Загальних зборів Фонду та організує їх виконання;
 • скликає Загальні збори Фонду;
 • затверджує штати, бюджет, кошториси, договори та інші документи, які стосуються фінансової діяльності;
 • втілює в життя інші заходи та форми діяльності, які відповідають завданням і цілям Фонду та передбачені цим Статутом.

НАГЛЯДОВА РАДА ФОНДУ:

 • контролює фінансово-господарську діяльність Фонду, перевіряє правильність використання коштів Фонду;
 • проводить планові ревізії і перевірки фінансово - господарської діяльності;
 • контролює своєчасність і правильність проходження справ в органах Фонду;
 • не менше двох разів на рік звітує про свою роботу перед Загальними зборами.

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ФОНДУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ

Участь у діяльності Фонду є добровільною і безкорисливою. У діяльності Фонду приймають участь юридичні і фізичні особи незалежно від громадянства та місцезнаходження. Членами Фонду можуть бути фізичні особи, які досягай 18 років, або юридичні особи які підтримують цілі та завдання Фонду та сплачують членські та благодійні внески. Прийом у члени Фонду здійснює Правління за особистою письмовою заявою кандидата у члени. Після прийняття до Фонду - новий член отримує відповідне посвідчення. Вибуття (виключення) з членів Фонду здійснюється рішенням Правління за особистою заявою (вибуття) члена, або рішенням Загальних зборів Фонду (виключення) за порушення Статуту Фонду.

Члени Фонду мають право:

 • брати участь в усіх заходах, що організовує Фонд;
 • вносити пропозиції в усі органи Фонду з питань, пов'язаних з його діяльністю;
 • брати участь у формуванні органів Фонду і бути обраним до їх складу;
 • брати участь у роботі виборчих органів Фонду;
 • звертатися з питаннями, заявами і пропозиціями до будь якого органу Фонду.

Члени Фонду зобов'язані:

 • брати активну участь у втіленні в життя цілей і завдань Фонду, у виконанні рішень, прийнятих його керівними органами;
 • дотримуватись Статуту Фонду;
 • вносити членські та інші внески встановлені загальними зборами.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ

Кошти та майно Фонду складають:

 • внески засновників (засновника) та інших благодійників;
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
 • доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійного центру;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Власність Фонду використовується виключно на цілі і завдання, передбачені Статутом. Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між засновниками або членами.

Розмір витрат на утримання благодійної організації не може перевищувати 20% від кошторису цієї організації в поточному році. 


Благодійний фонд

«Розвиток та Благоустрій»         

 • Код ЄДРПОУ 38971954                          
 • 08142, Київська обл.,                           
 • Києво-Святошинський р-н,                   
 • с. Бобриця, вул. Шкільна,2
 • UA493052990000026002020102213
 • МФО 305299
 • в АТ КБ«ПРИВАТБАНК»

КП «Бобриця»                   

 • Код ЄДРПОУ 34564972
 • 08142, Київська обл.,
 • Києво-Святошинський р-н, 
 • с. Бобриця, вул. Шкільна. 6
 • UA 31 300346 0000026004022031901
 • МФО 300346
 • в  АТ «АЛЬФА-БАНК»
 • Керівник Будкевич Володимир Васильович

СКЛАД ПРАВЛІННЯ ФОНДУ:

 

Іваненко Роман Миколайович

Фаховий економiст, має ступiнь MBA, яку отримав в IEDC Bled School of management (Slovenia).

Працював у 1998-2003 та 2007-2008 роках на посадах вiд економiста до Голови наглядової Ради у банкiвськiй сферi. З 2004 по 2012 рік очолював компанію «Євро Лізинг». З 2007 по 2010 роки займав посаду керiвника компанії «Budget Україна» та був одним з її акцiонерiв. На сьогодні є співвласником компанії "Europcar Україна", працює на посаді директора компанії "Ідея Лізинг". З 2005 року є постійним членом Ради директорів асоціації "Українське об'єднання лізингодавців".

У 2010 році посів 1-е місце у щорічному опитуванні “Персона року на ринку лізингу України”.

З 2011 року проживає у Бобриці. Засновник Бобрицького сільського благодійного фонду «Розвиток і благоустрій».

 

Коннов Сергій Володимирович

Адвокат (з 1993 року). Спеціалізується в галузі судових справ та юридичного консалтингу для бізнесу. Активно займається громадською, політичною та меценатською діяльністю. Є членом Асоціації правників України (АПУ) - провідної громадської асоціації українських юристів. Також, два терміни поспіль очолював цю організацію та був Президентом АПУ (2007 - 2011). Очолює політичну партію нової формації - Мерітократичну партію України. Є засновником та видавцем провідних правничих періодичних друкованих видань (зокрема, газети "Юридическая практика" та сайту pravo.ua). 

З 2006 року постійно проживає в Бобриці і підтримує діяльність місцевої громади та церкви, в тому числі, благодійництвом та меценацтвом. 

Сповідує та активно пропагує здоровий образ життя, є засновником та Секретарем київської благодійної громадської організації "Столипін Клуб" та творчим куратором першого в Києві музею поета та актора Володимира Висоцького ("Галерея Висоцький"). 

Палкий прихільник збереження культурної, історичної та природної спадщини нашого села та є одним з ініціаторів його сучасного європейського розвитку. 

Володіє українською, російською, англійською та французською мовами. 

Король Валентина Володимирівна

Головний бухгалтер ПАТ «Фортуна-банк»

Оністрат Андрій Аркадійович

Український бізнесмен, банкір, спортсмен. 

З 2002 по 2008 рік працював в АКБ «Укрсоцбанк» на посадах заступника керуючого та керуючого філією. З грудня 2009 року Голова Спостережної Ради ПАО «Банк Національний кредит», віце-президент Федерації тріатлону України. 

У 2011 році щотижневе ділове видання «Інвестгазета» включило Андрія Оністрата до рейтингу «100 нових капіталістів України». У 2012 році Андрій Оністрат був номінований на звання Фінансист року в незалежному Національному рейтингу України «Людина року». 

Андрій Оністрат пробіг всі 5 марафонів, що входять до серії WorldMarathonMajors. 

З 2003 року постійно проживає в Бобриці.

Сухенко Тамара

Сертифікований коуч, тренер, член правління Європейскої федерації коучингу (ECF) в Україні, один із засновників Міжнародної асоциації фасилітаторів в Україні - IAF Ukraine. Дві вищі освіти - історична та психологічна. Кандидат історичних наук. Гостьовий викладач Києво-Могилянської Бізнес Школи.

Обіймала посаду PR директора рекламної агенції Euro RSCG New Europeу 1999-2004. Працювала керівником з комунікацій проектів розвитку підприємництва IFC (World Bank Group) в країнах СНД, 2005 -2007.

З 2009 року керівник Школи розвитку людини Humantime.

Проживає у Бобриці з 2009 року. Активно підтримує всеукраїнський проект «100 книжок для сільської бібліотеки», зокрема, поповнила книжкові фонди бібліотек у с.Бобриця та с.Білогородка сучасною художньою та історичною літературою.

Яковенко Юрій Борисович

З 1994 року Голова Правління EavexCapital, Член ради Асоціації «Фондове партнерство»,  член Спостережної ради Фондової біржі ПФТС

 
home Думай глобально, дій локально