Оголошено конкурс на кращий концептуальний проект дитячого садка – школи

Бобриця > Новини Бобриці > Оголошено конкурс на кращий концептуальний проект дитячого садка – школи

ЗАПРОШУЄМО ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ

АРХІТЕКТОРІВ ТА СТУДЕНТІВ ПРОФІЛЬНИХ ВНЗів

Конкурс проводиться виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради.

 Місцевість, на якій планується розміщення дитячого садка-школи 1 ступеня – центральна частина села Бобриця.

   У вас є унікальна можливість поділитися своїм баченням того, який вигляд повинен мати сучасний дитячий садок-школа.

   Конкурсна комісія обере 3 кращі роботи.

   Умовами конкурсу передбачається грошова винагорода переможцям:

      - за перше місце – 30000 грн.;

      - за друге та третє місця – 10000 грн.

 

І. Мета і завдання Конкурсу

   1.1 Конкурс на кращий концептуальний проект дитячого садка-школи першого ступеня (далі – Конкурс) проводиться з метою отримання найкращих пропозицій щодо архітектурної концепції будівлі, забезпечення можливості реалізації інноваційних досягнень у дошкільній та шкільній освіті, реалізації передового світового досвіду щодо компоновки та функціонального призначення приміщень будівлі, забезпечення позитивного архітектурного ефекту впливу на формування архітектурного ансамблю центральної частини с.Бобриця, забезпечення використання енергоефективних та екологічних технологій у будівництві та процесі майбутньої експлуатації будівлі.

   1.2. Завдання Конкурсу:

   - залучити до процесу формування концепції будівлі широке коло спеціалістів, в т.ч. молодих архітекторів;

   - сформувати позитивний досвід щодо застосування механізму конкурсного відбору нестандартизованих архітектурних проектів сільською радою в Україні, подальше поширення застосування досвіду територією країни.

 

ІІ. Керівництво Конкурсом

   2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює голова конкурсної комісії.

   2.2. Оцінювання робіт Конкурсу здійснює конкурсна комісія.

 

ІІІ. Конкурсне завдання. Критерії для відбору проектів

   3.1. Конкурсним завданням (технічним завданням на проектування) є Концептуальний проект споруди дошкільного навчального закладу та школи першого ступеня загальною місткістю 180 осіб, в т.ч. 120 – дитячий дошкільний заклад, 60 – школа першого ступеня. Концептуальний проект має повністю відповідати положенням ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Кількість поверхів споруди – не більше двох.

   3.2. Критеріями для відбору переможця Конкурсу будуть:

   1) Повна відповідність конкурсному завданню.

   2) Комплектність наданого пакету.

   3) Інноваційність та унікальність споруди.

   4) Відповідність будівлі позиціонуванню населеного пункту «Природа. Спорт. Мистецтво.»

   5) Використання сучасних інженерних рішень, енергоефективність будівлі.

 

IV. Вихідні дані та умови

   4.1. Розробка концептуального проекту здійснюється відповідно до ДБН А.2.2-3-2014.

   4.2. Склад концептуального проекту (конкурсного пакета):

    – вихідні дані для проектування;

    – коротка характеристика об’єкта;

    – визначення вимог до містобудівних рішень;

    – доступність об’єкта для маломобільних груп населення;

    – основні техніко-економічні показники;

    – основні креслення:

      а) ситуаційний план у масштабі 1:2000 або 1:5000.

      б) схема генерального плану у масштабі 1:500 або 1:1000.

      в) схема транспортно-пішохідних зв’язків.

      г) плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд.

   4.3. Вихідні дані для учасників конкурсу:

    – кадастровий план;

    – документи на земельну ділянку;

    – фотознімки місцевості;

    – топозйомка М1:2000 з нанесеними червоними лініями.

    – топозйомка М1:500 з нанесеними межами ділянки.

   4.4. Учасники конкурсу подають розроблений концептуальний проект в електронному вигляді на електронному носії безпосередньо (нарочно) конкурсній комісії або шляхом надсилання на електронну пошту Бобрицької сільської ради (info@bobrytsya-rada.gov.ua) чи в друкованому вигляді.

   4.5. Концептуальні проекти, які не відповідають складу конкурсного пакета, передбаченому п. 2 цього розділу Положення, в конкурсі участі не беруть.

   4.6. Майнові авторські права на концептуальний проект переможця Конкурсу повністю належать Замовнику, у зв’язку з чим Замовник, без додаткової оплати зі свого боку, набуває виключне право на будь-яке використання наданого проекту та виключне право на дозвіл або заборону використання результатів проекту іншими особами (в тому числі, але не обмежуючись, вільний вибір осіб в реалізації проекту, публічне виконання, демонстрацію і публічний показ, переробку, адаптацію та інші подібні зміни та інші виключні майнові права, які передбачені  ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права») з дати підписання Акту здавання-приймання виконаних робіт та Акту прийому-передачі проектної документації.                                                                                                                            

V. Визначення переможців та нагородження

   5.1. Переможець Конкурсу визначається простим голосуванням. Кожен член конкурсної комісії має право віддати 1 голос за відповідний проект. При рівності голосів між двома концептуальними проектами член конкурсної комісії, який віддав голос за третій, має переголосувати за один з двох варіантів, що набрали більшу кількість голосів.

  5.2 Публікація результатів конкурсу – на офіційному веб-сайті Бобрицької сільської ради наступного дня за днем голосування.

 

Концептуальні проекти приймаються до 30 червня 2017 року. 

Повна інформація про конкурс на сайті Бобрицької сільської ради - https://bobrytsya-rada.gov.ua/vidkritiy-konkurs-na-kraschiy- 

В разі виникнення запитань звертайтесь за номером +38 093 454 93 35 Анастасія або на електронну пошту info@bobrytsya-rada.gov.ua.

    

 

 

home Думай глобально, дій локально